BVC

För att boka/omboka tid på BVC kontakta oss direkt  eller använd 1177 vårdguidens tjänster.

movieg

På vår BVC träffar Du och Ditt barn BHV- (barnhälsovårdssjuk-) sköterskorna Carina Lundberg Callenholm, Mia Stattin och Gun Kellam och Kickan Eriksson (deltid). Vår BVC har lokaler precis i anslutning till vårdcentralen. Du ringer direkt till någon av sköterskorna för att boka tid (se personal till vänster). Gäller det registrering av nyfödda går det också bra att ringa 08 – 586 133 21.

Till oss är Du och Ditt barn välkomna för hälsokontroller till dess att barnet börjar skolan. Vårt mål är att ni som föräldrar skall känna er trygga för ert barns hälsa och utveckling. På BVC arbetar vi utifrån ett fastställt program, se länk bredvid, med besök hos BHV-sköterska och familjeläkare. Besöken anpassar vi i möjligaste mån efter era behov.

På BVC följer vi ert barns hälsa och utveckling från födelse till skolstart. Vi erbjuder även er föräldrar stöd i föräldraskapet. Vi erbjuder föräldragrupper  movieg där vi bland annat diskuterar vad barn behöver för att må bra, föräldraskap, barns utveckling, barnsäkerhet samt hälsa och ohälsa.  Inom ramen för föräldragruppsverksamheten kommer tandhygienist från folktandvården Vasastan och ger information. Gruppen inbjuds att besöka Stadsbibliotekets barnavdelning. Föräldragruppen är också ett tillfälle att träffa andra föräldrar.

Barnhälsovården har ett områdesansvar.  Alla förskolebarn i barnavårdscentralens (BVC) betjäningsområde erbjuds anslutning till BVCs program.

 

BVC-ELVIS   movieg

Vi arbetar just nu med ett nytt innehåll i 3- och 4-årsbesöken. elvis

I samarbete mellan Barnhälsovården i Stockholms län, Karolinska Institutet (KI) och Stockholms Universitet (SU) prövas ett nytt innehåll för 3- och 4-årsbesöken på BVC.

Inför besöket kommer föräldrar få en webbenkät med frågor om barnets utveckling och levnadsvanor. Vid besöket har nytt material lagts till i syfte att stimulera mer till samspel och lek. För barn som behöver mer tid och/eller stimulans finns ett utökat material att använda vid behov.

Material, enkät och webbinnehåll utvecklas av en projektgrupp där BVC Matteus ingår samt representanter från Barnhälsovården och psykologer  och läkare från SU/KI.

 

Alla filmer på Matteus BVCs hemsida är gjorda i samarbete med ”onigiri.se – film för sociala medier”