BVC

För att boka/omboka tid på BVC kontakta oss direkt  eller använd 1177 vårdguidens tjänster.

movieg

På vår BVC träffar Du och Ditt barn BHV- (barnhälsovårds) sjuksköterskorna Carina Lundberg Callenholm, Mia Stattin och Gun Kellam och Kickan Eriksson (deltid). Vår BVC har lokaler precis i anslutning till vårdcentralen. Du ringer direkt till BVC för att boka tid (se personal till vänster). Gäller det registrering av nyfödda går det också bra att ringa 08 – 586 133 21 dygnet runt.

Till oss är Du och Ditt barn välkomna för hälsokontroller till dess att barnet börjar skolan. Vårt mål är att ni som föräldrar skall känna er trygga för ert barns hälsa och utveckling. På BVC arbetar vi utifrån ett fastställt program, se länk bredvid, med besök hos BHV-sjuksköterska och familjeläkare. Besöken anpassar vi i möjligaste mån efter era behov.

På BVC följer vi ert barns hälsa och utveckling från födelse till skolstart. Vi erbjuder även er föräldrar stöd i föräldraskapet. Vi erbjuder föräldragrupper  movieg där vi bland annat diskuterar vad barn behöver för att må bra, föräldraskap, barns utveckling, barnsäkerhet samt hälsa och ohälsa.  Inom ramen för föräldragruppsverksamheten kommer tandhygienist från folktandvården Vasastan och ger information. Föräldragruppen är också ett tillfälle att träffa andra föräldrar.

Barnhälsovården har ett områdesansvar.  Alla förskolebarn i barnavårdscentralens (BVC) betjäningsområde erbjuds anslutning till BVCs program.

Kontakta Vårdcentralen eller BVC för att boka tid.

Alla filmer på Matteus BVCs hemsida är gjorda i samarbete med ”onigiri.se – film för sociala medier”