Barnhälsovårdsprogram

1-14 dagar Inskrivningsbesök, hembesök
2-3 veckor Hälsoundersökning av BHV-sköterska
1 månad Hälsoundersökning och utvecklingsbedömning av BHV-sköterska och familjeläkare
6 – 8 veckor Mammabesök (EPDS), rotavirusvaccination 1 och utvecklingsbedömning av BHV-sköterska
3 månader Vaccination 1, rotavirusvaccination 2 och tillväxt
4 månader Pappa-/partner-besök och tillväxt   movieg
5 månader Vaccination 2 och tillväxt
6 månader Hälsoundersökning och utvecklingsbedömning av BHV-sköterska och familjeläkare
8 månader Hälsoundersökning av BHV-sköterska movieg
10 månader Hälsoundersökning och utvecklingsbedömning av BHV-sköterska och familjeläkare
11 ½ – 12 månader Vaccination 3 och tillväxt movieg
18 månader Utvecklingsbedömning och undersökning av BHV-sköterska samt vaccination
2 ½ – 3 år Språk- och utvecklingsbedömning av BHV-sköterska samt tillväxt movieg
4 år Utvecklingsbedömning och tillväxt samt syn- och hörselundersökning av BHV-sköterska
5 år Utvecklingsbedömning av BHV-sköterska samt vaccinering, tillväxt och synundersökning