Hemrehabilitering

 

På Rehab Matteus finns två hemrehabteam som hjälper dig med rehabiliteringsbehov som tillgodoses bäst i hemmet. Teamen består av arbetsterapeut, sjukgymnast och dietist. Vi är angelägna att snabbt vara på plats vid hemkomst efter sjukhusvistelse för att tillgodose ditt behov av hjälpmedel, bostadsanpassning och träning i hem- och närmiljö. Vi månar om ett gott samarbete med hemtjänst, anhöriga och biståndshandläggare.