Hemsjukvård

Om Du är äldre, har funktionsnedsättning eller blir svårt sjuk erbjuder vi hemsjukvård. Distriktssköterskor, undersköterskor och läkare samarbetar kring patienten och  samordnar vården av  patienten i hemmet. Våra sköterskor är vana att samordna sjukvården med hemtjänstens omsorgsinsatser.
Kontakta din familjeläkare eller distriktsköterska om du önskar diskutera hemsjukvård.