IMG_9236

Om oss

Kvartersakuten Matteus vill och tror sig vara en allmänmedicinens högborg, med långa och stolta traditioner. Vi ser primärvården som en viktig bas för hela sjukvården i Sverige, och en välfungerande sådan som en grundläggande trygghet för befolkningen. Allmänläkaren ska kunna ta ett samlat grepp om sina patienters hälsa – hålla i utredningar och behandlingar och ibland även vara spindeln i nätet när en patient behöver specialistsjukvård. Filosofin genomsyrar hela mottagningen och vårt arbetssätt. Våra patienter är listade hos våra specialister i allmänmedicin för att tillgodose en kontinuerlig, fast läkarkontakt i möjligaste mån. Det ingår också i vårt att uppdrag att utbilda AT- och ST-läkare som tar emot patienter under handledning och uppbackning av specialisterna. Man kan även välja att vara listad på mottagningen, men vi rekommenderar att man väljer en specifik läkare. Du har alltid rätt att byta läkare eller mottagning.

Vi tror och hoppas att du alltid kommer känna dig väl bemött och omhändertagen hos oss – det är sannerligen det vi strävar efter!

I 2016 års undersökning av patientupplevd kvalitet ansåg procentuellt av de svarande följande:

85 % Delaktighet och Involvering

85 % Emotionellt stöd

89 % Helhetsintryck

85 % Information och kunskap

84 % Kontinuitet och koordinering

90 % Respekt och bemötande

88 % Tillgänglighet

Gällande följsamhet

98 % av inkommande samtal besvarades inom godkänd tid

98 % Diagnostiseringsgrad

95 % Följsamhet till Kloka Listan

 Kvartersakuten Matteus är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015