Öppen mottagning

OBS! INGEN ÖPPEN MOTTAGNING TISD. 11/12

Carina Lundberg Callenholm

Tisdag och torsdag

OBS! Endast för barn inskrivna hos Carina

10:45 – 11:45

Mia Stattin

Måndag och torsdag

OBS! Endast för barn inskrivna hos Mia

10:45 – 11:45