Gruppbehandling

Ingen remiss behövs för att delta i grupperna och du är välkommen att anmäla dig även om du är listad på en annan läkarmottagning.

Patientavgift: 200 kr per gång. Frikort gäller.

 

För dig med artros

Artrosskola

Artrosskolan är baserad på aktuell forskning och erbjuds dig som har artros i knä, höft eller hand. Vid tre teoritillfällen får du information om vad artros är, tillgänglig behandling och råd om egenvård. Därefter erbjuds träning enligt individuellt utformat program.

Kontaktperson: Kerstin Petrelius, 08-586 133 32.

Handgrupp

Har du ont i händerna? Varje gruppträff startar med värmande paraffinbad och sedan gemensam träning med inriktning på rörelse och cirkulation.

Gruppen ses vid 7 tillfällen.

Kontaktperson: Anna Hultgren 08-586 133 39.

 

För dig med stressrelaterade ohälsa

Mindfulness

Mindfulness är träning i att vara närvarande i nuet, vilket minskar orostankar för framtiden och ältandet av dåtiden. Träning av mindfulness hjälper oss att hantera stress bättre. Under träffarna går vi igenom enkla övningar i sittande, stående och liggande som du kan utföra hemma.

Gruppen ses vid 6 tillfällen à 1 timme.

Kontaktperson:  Anna Hultgren, 08-586 133 39.

Medicinsk yoga

Medicinsk yoga består av enkla fysiska rörelser som kombineras med andning, avspänning och meditation. Det är en självhjälpsmetod för reflexion, återhämtning samt motverkar stress. Den utförs lugnt, utan prestationskrav och kan utföras av de allra flesta.

Gruppen ses vid 12 tillfällen.

Kontaktperson: Cia Hunhammar, 08-586 133 35

Sömnskola

Kontaktperson: Anna Hultgren, 08-586 133 39

Lätt träning/basal kroppskännedom

Kontaktperson: Kalle Hofman, 08-586 133 31

Föreläsningar om stress

Kontaktperson: Kalle Hofman, 08-586 133 31

 

För dig som har fallit senaste året eller är rädd att falla

Aktiv hela livet – med fokus på att förebygga fall

Varje gruppträff kommer att ha ett specifikt tema som t. ex fallprevention, dagliga livets aktiviteter, kost, medicinering och faktorer av betydelse för psykiskt välbefinnande.

Under 8 tillfällen, c:a 1,5 timme varje gång, träffar du arbetsterapeut, kurator, dietist, distriktsköterska och sjukgymnast på Rehab Matteus.

Varje tillfälle kommer att avslutas med träning tillsammans med sjukgymnast och arbetsterapeut, inriktad på balans, styrka och avspänning – enkla övningar du kan göra hemma.

Kontaktperson Malin Fors, 08-586 133 38

För dig med KOL

Kolskola

Information från Sjukgymnast, Dietist och distriktssköterska.

Kontaktperson Peter Frejd 08-586 133 34