Dietist

 

Dietisten förebygger, utreder och behandlar problem relaterade till kost och hälsa. Patienten får individuellt anpassade råd samt hjälp att få näringsrekommendationer att fungera i praktiken, till exempel vilken mat man ska välja, hur den kan tillagas, måltidsordinering, etc.

Dietisten tar emot patienter med kostrelaterade sjukdomar, t.ex. diabetes, hjärt-kärlsjukdom, övervikt/ fetma, födoämnesallergi och intolerans, mag-tarmsjukdomar, KOL och undernäring. Dietisten förskriver även kosttillägg och sondmat vid behov.

Ingen remiss eller listning på Kvartersakuten Matteus krävs.