För remittenter

Remisser kan skickas elektroniskt via Take Care.

 

Hemrehabilitering:

Hemrehabilitering sker i direkt anslutning till slutenvård. Överrapportering via Take Care, alternativt telefonkontakt med något av hemrehabteamen:

Arbetsterapeuter Maria Björnfot & Anna Hultgren  08-586 133 39

Sjukgymnaster Cia Hunhammar  och Peter Frejd 08-586 133 35

Dietist Samia El Kadiry 08-586 133 33

 

Öppenvård/primärvårdsrehab:

Vi har inget remisskrav men tar gärna emot en kortfattad bedömning/anledning till hänvisningen. Vi tar emot patienter oavsett var de är listade. Vi har kompetens inom ortopedisk rehabilitering, ortopedisk manuell terapi, McKenzie, psykosomatik/stress, beteendemedicin, smärta och sensorisk stimulering, yrsel, ergonomi, demensutredning, nutritionsbedömning/behandling, artrosskola.

Patienterna kan informeras att ringa på telefonnummer 08-586 133 30, telefontider under ”Kontakt”, alternativt via 1177 e-tjänst.