Hjälpmedel

Hos oss kan du få hjälp med att prova ut hjälpmedel för kortvariga eller långvariga behov. Kryckor och käppar provar vi ut i mån av tid under pågående mottagning. För övriga hjälpmedelsärenden behöver du boka en tid.

Arbetsterapeuterna hjälper dig med hjälpmedelsbedömning och förskrivning av rullstol, elektriskt reglerbar säng, duschstol, kognitiva hjälpmedel, förflyttningshjälpmedel samt ger råd om egenansvarsprodukter. För förskrivning av el-rullstol krävs läkarremiss.

Sjukgymnasterna gör behovsbedömningar och förskriver förflyttningshjälpmedel/gånghjälpmedel samt TENS-apparater för långvarigt behov av smärtlindring (över 6 månader).

För hyra av hjälpmedel inför operation kan du kontakta arbetsterapeut eller sjukgymnast.