Sjukgymnast

 

Sjukgymnasterna bedömer, behandlar och förebygger:

 • Besvär från rygg, nacke och övriga leder och muskler
 • Huvudvärk
 • Yrsel
 • Balanssvårigheter
 • Kroppsliga symtom på grund av stress och psykisk ohälsa

Du kan även vända dig till sjukgymnasterna för hjälp med:

 • Rehabilitering efter frakturer, ledinplantat eller annan ortopedisk operation.
 • Stöd i hälsorelaterad livsstilsförändring, motiverande samtal
 • Utprovning och förskrivning av gånghjälpmedel
 • Smärtbehandling med akupunktur
 • Utprovning och förskrivning av TENS för smärtlindring
 • Individuellt anpassad träning vid långvariga sjukdomar och skador.
 • Förskrivning av fysisk aktivitet på recept

Telefontid 11-11.30 på telefonnummer 08-586 133 30

För närvarande ca 3 veckors väntetid hos sjukgymnasterna.