Tidigare arbete

pappa

Pappor på BVC. Under 2014 fick BVC ett nytt barnhälsovårdsprogram och i enlighet med det drev vi ett projekt för att nå pappor i högre utsträckning. Vi ville därför träffa båda föräldrarna vid det första hembesöket och när barnet var fyra veckor. Vid fyra månader erbjöds ett eget samtal för pappa/ partner i samband med att vi undersökte och samtalade om barnet. Projektet slog väl ut och vi har därför valt att behålla pappa/partner-besöket vid fyra månaders ålder.

Från 1/1 2017  implementeras Pappabesöket i Stockholms Läns Landstings basprogram på BVC.

movieg