Tidigare arbete

 

Vi har varit med och arbetat fram ett nytt innehåll i 3- och 4-årsbesöken. elvis

I samarbete mellan Barnhälsovården i Stockholms län, Karolinska Institutet (KI) och Stockholms Universitet (SU) togs ett nytt innehåll för 3- och 4-årsbesöken på BVC fram.

Arbetet resulterade bl a i att föräldrar få en webbenkät med frågor om barnets utveckling och levnadsvanor inför besöken. Nytt material lades till i syfte att stimulera mer till samspel och lek. För barn som behöver mer tid och/eller stimulans har ett utökat material tagits fram.

Material, enkät och webbinnehåll utvecklades av en projektgrupp där BVC Matteus ingick, samt representanter från Barnhälsovården och psykologer  och läkare från SU/KI.

 

Pappor på BVC. Under 2014 fick BVC ett nytt barnhälsovårdsprogram och i enlighet med det drev vi ett projekt för att nå pappor i högre utsträckning. Vi ville därför träffa båda föräldrarna vid det första hembesöket och när barnet var fyra veckor. Vid fyra månader erbjöds epappatt eget samtal för pappa/ partner i samband med att vi undersökte och samtalade om barnet. Projektet slog väl ut och vi har därför valt att behålla pappa/partner-besöket vid fyra månaders ålder.

Från 1/1 2017  implementeras Pappabesöket i Stockholms Läns Landstings basprogram på BVC.

movieg