Vaccinationer

För att boka tid ring 08 586 133 00 måndag – fredag kl. 8.00 – 17.00.

Influensa- och pneumokockvaccinationskampanjen pågår från den 6 november 2018 till den 28 februari 2019. Vi vaccinerar tisdag, onsdag och torsdag kl. 13.30 – 14.30. För dessa vaccinationer har vi drop-in och tid behöver ej bokas.