Laboratorium

Provtagning sker på ordination av läkare och ingår vid behov som en del i ett läkarbesök. Det kan ibland vara lämpligt att prover tas före besöket eller framkommer behov av provtagning och i så fall vilka prover som bör tas vid läkarbesöket.

Endast prover beställda av Matteus kan lämnas på vårt laboratorium.

Hos oss arbetar Susanne Oscarsson.

Öppettider för blodprovstagning och inlämning av urin- och avföringsprover.

Måndag – torsdag kl 8.00-16.00
Fredagar och dag före helgdag kl 8.00-15.00

Lunchstängt:
Måndag – torsdag kl 12.00-13.00
Fredagar kl 12.00-13.30

Telefon: 08 586 133 25

Välkommen!