Besöksadress: Surbrunnsgatan 66, 6tr

Tunnelbana: Odenplan

Öppetider 7:45 - 17:00

Telefon: 08 586 133 00

Kvälls- och helgjour:

Husläkarjouren Sabbatsberg

Dalagatan 9

Telefon: 08 672 39 90

sll.png

© 2019 kvam.nu Kvartersakuten Matteus

Välkommen till din vårdcentral med helhetsperspektiv mitt i Vasastan

Nyheter:

 • Coronavirus (2019-nCov)
  Vid misstanke om infektion med Coronavirus kom ej till vårdcentralen utan följ anvisningar på vårdguiden eller ring mottagningen.

 • Ny telefontid till Rehab
  Från 20.03.02 ändrar sjukgymnaster på Rehab sin telefontid till 9:00 - 9:30

 • Influensavaccin:​
  Vi vaccinerar på onsdagar kl. 13.30 - 14.30

 • Läkarnas öppna mottagning:
  Bokas i receptionen samma dag från kl. 09.30.

 • Videosamtal:
  Nu är några av våra läkare tillgängliga även via videosamtal. Observera att du behöver vara listad på respektive läkare för att ta del av denna tjänst.