Besöksadress: Surbrunnsgatan 66, 6tr

Tunnelbana: Odenplan

Öppetider 7:45 - 17:00

Telefon: 08 586 133 00

Kvälls- och helgjour:

Husläkarjouren Sabbatsberg

Dalagatan 9

Telefon: 08 672 39 90

sll.png

© 2019 kvam.nu Kvartersakuten Matteus

För att beställa tid, av-/omboka tid, se bokade tider, receptförnyelser m.m.

Välj nedan vilken mottagning det gäller:

Logga in på 1177.se