Patientavgifter

Läkare, Arbetsterapeut, Fysioterapeut

200 kr

Distriktssköterska, Sjuksköterska

100 kr

Patient under 18 eller över 85 år

Avgiftsfritt

Hembesök läkare

300 kr

Hembesök distriktssköterska

100 kr

Uteblivet besök eller sent återbud

400 kr (även vid frikort eller avgiftsfritt)