top of page

Barnhälsovårdsprogram

1- 14 dagar

Inskrivningsbesök, hembesök

2-3 veckor

Hälsoundersökning av barnhälsovårds- (BHV-) sjuksköterska

1 månad

Hälsoundersökning och utvecklingsbedömning av BHV-sjuksköterska och läkare

4 månader

5 månader

6 månader

Hälsoundersökning och utvecklingsbedömning av BHV-sjuksköterska och läkare..

8 månader

Hälsoundersökning av BHV-sjuksköterska och. Se video

10 månader

Hälsoundersökning och utvecklingsbedömning av BHV-sjuksköterska och läkare

12 månader

Vaccination 3 och tillväxtkontroll. Se video

18 månader

Utvecklingsbedömning och undersökning av BHV-sjuksköterska samt vaccination

2,5 - 3år

Språk- och utvecklingsbedömning av BHV-sjuksköterska samt tillväxtkontroll. Se video

4år

Utvecklingsbedömning och tillväxtkontroll. Syn- och hörselundersökning av BHV-sjuksköterska 

5år

Utvecklingsbedömning och tillväxtkontroll. Synkontroll samt Vaccination av BHV-sjuksköterska.

bottom of page