Besöksadress: Surbrunnsgatan 66, 6tr

Tunnelbana: Odenplan

Öppetider 7:45 - 17:00

Telefon: 08 586 133 00

Kvälls- och helgjour:

Husläkarjouren Sabbatsberg

Dalagatan 9

Telefon: 08 672 39 90

sll.png

© 2019 kvam.nu Kvartersakuten Matteus

Carina Lundberg Callenholm

Distriktssköterska, Enhetschef BVC Matteus

Tel: 08 586 133 22

Arbetat på Matteus sedan 1987.

Ledig varnar torsdag ojämna veckor.

Mia Stattin

Distriktssköterska

Tel: 08 586 133 44

Arbetat inom BVC på Kvartersakuten Matteus sedan 2008.

Eila Merilehti

Distriktssköterska, Vikarie vid behov

Ersätter ordinarie personal vid behov.

Gun Kellam

Distriktssköterska, Vikarie vid behov

Ersätter ordinarie personal vid behov.

Kickan Eriksson

Distriktssköterska, Vikarie vid behov

Ersätter ordinarie personal vid behov.