top of page

Enskilda föräldrasamtal

Varje förälder är viktig för sitt barns hälsa och utveckling. Att båda föräldrarna har ansvar för barnet och delar på omsorgen är bra både för barnet och för er relation till varandra.

 

Barnhälsovården erbjuder stöd till alla pappor och mammor. Vid de första besöken på BVC vill vi gärna träffa båda föräldrarna. Det ger er båda möjlighet att se lokalerna, lära känna barnhälsovårdssjuksköterskan (BHV-sjuksköterskan), få ställa frågor och få information.

När barnet är omkring 2 månader erbjuds du som har fött barnet ett eget samtal med BHV-sjuksköterskan om hur du mår som nybliven förälder efter graviditet och förlossning. Du kan få stöd om du behöver det.

När barnet är omkring 4 månader erbjuds du som inte har fött barnet ett eget samtal med BHV-sjuksköterskan om barnet, hur det är att vara förälder, om familjen och din hälsa. Du kan få stöd om du behöver det.

bottom of page