Telefontid: 9:00 - 9:30 på 08 586 133 30

                 

Sjukgymnasterna bedömer, behandlar och förebygger:

 • Besvär från rygg, nacke och övriga leder och muskler

 • Huvudvärk

 • Yrsel

 • Balanssvårigheter

 • Kroppsliga symtom på grund av stress och psykisk ohälsa

Du kan även vända dig till sjukgymnasterna för hjälp med:

 • Rehabilitering efter frakturer, ledinplantat eller annan ortopedisk operation.

 • Stöd i hälsorelaterad livsstilsförändring, motiverande samtal

 • Utprovning och förskrivning av gånghjälpmedel

 • Smärtbehandling med akupunktur

 • Individuellt anpassad träning vid långvariga sjukdomar och skador.

 • Förskrivning av fysisk aktivitet på recept

Fysioterapi/Sjukgymnastik