top of page

Telefontid: 9:00 - 9:30 på 08 586 133 30

                 

Sjukgymnasterna bedömer, behandlar och förebygger:

  • Besvär från rygg, nacke och övriga leder och muskler

  • Huvudvärk

  • Yrsel

  • Balanssvårigheter

Du kan även vända dig till sjukgymnasterna för hjälp med:

  • Rehabilitering efter frakturer, ledinplantat eller annan ortopedisk operation.

  • Stöd i hälsorelaterad livsstilsförändring, motiverande samtal

  • Utprovning och förskrivning av gånghjälpmedel

  • Smärtbehandling med akupunktur

  • Individuellt anpassad träning vid långvariga sjukdomar och skador.

  • Förskrivning av fysisk aktivitet på recept

Fysioterapi/Sjukgymnastik

bottom of page