Hemsjukvård

Om Du är äldre, har funktionsnedsättning eller blir svårt sjuk erbjuder vi hemsjukvård. Distriktssköterskor, undersköterskor och läkare samarbetar kring patienten och  samordnar vården av  patienten i hemmet. Våra sköterskor är vana att samordna sjukvården med hemtjänstens omsorgsinsatser. Kontakta din familjeläkare eller distriktsköterska om du önskar diskutera hemsjukvård.

Vårdcentral - Surbrunnsgatan 66, 6tr

BVC - Norrtullsgatan 12B, 6tr

Tunnelbana: Odenplan

Öppettider 7:45 - 17:00

Kvälls- och helgjour:

Husläkarjouren Sabbatsberg

Telefon: 08 672 39 90

pa-uppdrag-av_svart.png

© 2021 kvam.nu Kvartersakuten Matteus