Tel: 08 586 133 30 mellan 9:00 - 9:30

Sjukgymnasterna gör behovsbedömningar och förskriver förflyttningshjälpmedel/gånghjälpmedel.

För mer omfattande hjälpmedelsbehov hänvisar vi till Primärvårdsrehab i området.

Hjälpmedel