Besöksadress: Surbrunnsgatan 66, 6tr

Tunnelbana: Odenplan

Öppetider 7:45 - 17:00

Telefon: 08 586 133 00

Kvälls- och helgjour:

Husläkarjouren Sabbatsberg

Dalagatan 9

Telefon: 08 672 39 90

sll.png

© 2019 kvam.nu Kvartersakuten Matteus

Mottagningar

IMG_2242.jpg

Sjukgymnastik/

Fysioterapi

IMG_2233.jpg

Dietist

IMG_2228.jpg

Arbetsterapi

slide2.jpg

Gruppbehandlingar

Physiotherapy

Hemrehabilitering

IMG_2228.jpg

Handmottagning