Remisser skickas elektroniskt via Take Care

Fysioterapi:

Vi har inget remisskrav men tar gärna emot en kortfattad bedömning/anledning till hänvisningen. Vi tar emot patienter oavsett var de är listade. Vi har kompetens inom ortopedisk rehabilitering, manuell terapi, psykosomatik/stress, beteendemedicin, smärta och sensorisk stimulering, yrsel, artrosskola och respiratoriska problem så som KOL.

Patienterna kan informeras att ringa på telefonnummer 08-586 133 30, telefontider under ”Kontakt”, alternativt via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

För remittenter