Remisser kan skickas elektroniska via Take Care

Hemrehabilitering:

Hemrehabilitering sker i direkt anslutning till slutenvård. Överrapportering via Take Care, alternativt telefonkontakt med något av hemrehabteamen:

Arbetsterapeuter Maria Björnfot & Anna Hultgren  08-586 133 39

Sjukgymnaster Cia Hunhammar  och Peter Frejd 08-586 133 35

Dietist Samia El Kadiry 08-586 133 33

 

Öppenvård/primärvårdsrehab:

Vi har inget remisskrav men tar gärna emot en kortfattad bedömning/anledning till hänvisningen. Vi tar emot patienter oavsett var de är listade. Vi har kompetens inom ortopedisk rehabilitering, ortopedisk manuell terapi, McKenzie, psykosomatik/stress, beteendemedicin, smärta och sensorisk stimulering, yrsel, ergonomi, demensutredning, nutritionsbedömning/behandling, artrosskola.

Patienterna kan informeras att ringa på telefonnummer 08-586 133 30, telefontider under ”Kontakt”, alternativt via 1177 e-tjänst.

För remittenter

Vårdcentral - Surbrunnsgatan 66, 6tr

BVC - Norrtullsgatan 12B, 6tr

Tunnelbana: Odenplan

Öppettider 7:45 - 17:00

Kvälls- och helgjour:

ENDAST TELEFONRÅDGIVNING

Husläkarjouren Sabbatsberg

Telefon: 08 672 39 90

pa-uppdrag-av_svart.png

© 2020 kvam.nu Kvartersakuten Matteus