Veckoschema för läkare

 Med reservation för ändringar

Läkarschema v. 3.PNG